GitHub

Ettermarkedets handelsmarked innebærer vanligvis bare ubetingede handler. Hvis du er ute etter en fordel i aksjehandelen din, kan det å plassere handler i førmarkedet og/eller etter økter etter handelstimer være et flott sted å starte. Sen handel bryter amerikanske føderale verdipapirlover som regulerer prisen for aksjefond som kjøpes eller innløses, og det bedrager andre investorer i verdipapirfond ved å gi avdøde handelsmenn en fordel som andre investorer ikke har. Legg til spørsmål, kommentarer, bekymringer til problemfanen på Github for prosjektet!

Eller klikk på Fjern for å fjerne ordren og begynne på nytt. Med langvarig handel kan du fange opp disse potensielle mulighetene når de skjer. For eksempel lukket Yum på fredag ​​på kr92. På samme måte kan du finne ut om en ordre du har lagt ut i løpet av ordinære timer vil overføre til ettermiddagshandel. 005 gebyr per aksje for lengre timers handler.

 • Timene ble utvidet av de store markedene, og i dag kan handelsmenn handle fra før kl.
 • I løpet av timene, ECN-er frivillig, er de ikke pålagt å tilby likviditet eller de beste prisene til deg.
 • Når jeg går tilbake i tid, er grunnen til at mange selskaper har inntektene utenfor den daglige økten, fordi de ikke vil flytte aksjene sine.
 • De fleste meglerkontoer på nettet lar deg også handle i pre-market og etter timers handel (noen ganger kalt utvidet timeshandel).
 • Men så kom to enorme handler inn for 300.000 Facebook-aksjer.
 • Som forventet har likviditet vært et tema i ettermiddagshandelen siden Datek først tilbød en utvidet sesjon 20. juli.

Som et resultat kan det hende du mottar en lavere pris når du driver handel med lengre timer enn du ville gjort i løpet av vanlig handelstid. Det reduserte nivået av handelsinteresse i handel etter etter timer resulterer generelt i større spredning mellom anbuds- og anskaffelsespriser for en aksje eller ingen noteringer i det hele tatt. Så på 80-tallet lanserte en meglerhandel kalt Instinet en elektronisk utveksling som lot store institusjoner som aksjefond handle med hverandre på kvelden. 30 AM EST - 16 PM EST i løpet av normale virkedager.

Populære Sider

15 ET, sier han. Angel sa at de små handlene sannsynligvis er detaljinvestorer. Etter etterspørsel kommer hurtighandleren til gode. 5 prosent og 5 prosent av det totale volumet, sa Steve Quirk, seniordirektør for TD Ameritrades Trader Group. Resultatrapporter kommer ut før markedet åpnes og etter at det stenger. Jack wilson @ lamborossoprotonmail-com, (79% av CFD-kontoer i detaljhandel taper penger.). Hvorfor eksisterer ettermiddagshandel?

Hva skjer i løpet av de 'lukkede timer' på et aksjemarked?

Fordeler Og Ulemper

Utfallet kan være uforutsigbart, og de fleste handelsmenn bør vente til markedstimene for å vurdere å utføre handler. Rock-bottom priser, men selv for de som ikke er avhengige av kundestøtte ofte, å vite at de har prisbelønte tjenester der når de trenger det, er det trøstende. Hvis du legger inn en markedsordre mens alle handelsøkter er stengt, vil ordren for åpning av den neste ordinære døgnøkten stå i kø (ikke før markedsøkten). For det meste var handlene små - fem-aksjeforretninger, 1000-delers handler, 27-aksjeforretninger.

La oss for eksempel si at du kjøper aksje XYZ kr50 for kr5, og i løpet av timene hopper aksjen til kr60. Hvis du er begrenset til tilbudene i ett system, kan det hende at du ikke kan fullføre en handel, selv med en villig investor, på et annet handelssystem. Etterarbeid: Det er et stand-up selskap som har stått tidens prøve. Det overlater dine ordrer til å ikke bli utført i det hele tatt.

Når nyheter kommer ut etter avslutningen, kan de underliggende aksjene imidlertid ha en viss handlingsdyktig handling. 4 prosent i onsdagens økt. Risiko for bredere spredning. Bestillingsbegrensninger.

Netflix bør kjøpe en TV-produsent for å konkurrere i streaming-kriger,...

Og hvis jeg får en mulighet til å streike uten unødig innflytelse, tar jeg den. Men trading før markedet lar deg starte så tidlig som kl. Hvert aksjesalg er en forhandling. Siden Wall Street-krasjen og finanskrisen i 2019 har det blitt stadig tydeligere at mye virksomhet blir gjennomført utenfor grensene for regulering. Mindre konkurranse betyr:

Perioden fra 4:

After Hours vs Pre-Market Trading

Jeg oppsummerte teknisk analyse og beskrev slag for slag på aksjer ved å bruke tekniske indikatorer som er tilgjengelige på gratis kartingsider. Du kan lære mer om virkningen av ECN og ettertidshandel på verdipapirmarkedene ved å lese en spesiell studie som staben til SEC utarbeidet i juni 2019. Utenlandske markeder - som asiatiske eller europeiske markeder - kan påvirke prisene på U. Det kan være større volatilitet i handel med utvidede timer enn i vanlig handelstid. For eksempel beskrev jeg en indikator som virkelig kan forutsi når Fed kommer til å ombestemme renten med høy grad av nøyaktighet, side 11.

Avhengig av det utvidede timers handelssystem eller tidspunktet på døgnet, kan det hende at prisene som vises på et bestemt system for utvidede timer ikke reflekterer prisene i andre samtidig opererende systemer for utvidede timer som handler med de samme verdipapirene. Et par flere vilkår er verdt å merke seg - for det første handel over natten. Send det inn ved hjelp av skjemaet nedenfor. Kl. 00 (østlig tid). Dette er NASDAQs forsøk på å måle markedssentiment før markedet åpnes. Så selv små bestillinger kan fordreie prisen; Hvis du prøver å selge bare noen få tusen aksjer, kan det hende at kursen synker i ettertidshandel, mens en lignende ordre i løpet av handelsdagen kan finne en kjøper uten å påvirke kursen i det hele tatt.

Adresse

Med færre aktive næringsdrivende kan en person nab gunstige priser som kanskje ikke er tilgjengelige når likviditeten kommer inn i markedet igjen. Hun kan enten endre grenseprisen til 240 dollar. Her er noen svar.

Hvem Kommer Til å Handle Når Markedene Er Stengt?

Lavere likviditet betyr at det er færre kjøpere og selgere og lavere handelsvolum i løpet av AHT. Det er også en økt før markedets åpning som kalles pre-market-økten. Når et selskap rapporterer inntjening, vil det ha en første reaksjon ledsaget av et potensielt motbevegelse og deretter et trendtrinn. Men ikke hvis du prøver å oppnå de raske gevinstene som jeg diskuterer. Du kan ikke sitte på en restaurant etter at den er stengt for dagen. Jeg liker å spare studentene mine tid ved å lære dem alt jeg vet.

Inntil nylig har handelsvolumet etter timer vært relativt lavt - generelt forbeholdt institusjonelle investorer med tillit til å delta i ukonvensjonelle handelsmetoder. Imidlertid er det etter handel en gang mindre handel og mindre priskonkurranse for de fleste aksjer, noe som kan øke handelskostnadene, øke usikkerheten med hensyn til gjeldende priser eller gjøre det vanskeligere å utføre handler. For øyeblikkelig eller avbestilling av bestillinger er minimumsmengden 200 aksjer. Selv med muligheten til å handle etter timer er det ikke alltid den beste strategien. Alles telefon kunne ha surret av nyheter om at administrerende direktør har gått bananer og plyndret selskapet og sendt prisen. Jo lenger unna du handler fra disse grensene, desto mer sannsynlig er det at du opplever volatilitet og sprer problemer. Selgeren sier hvor mye hun vil ha for en aksje, og kjøperen sier hvor mye han er villig til å betale. Etter markedshandel har flere fordeler.

Redaktørens Valg

Hvordan er sent på dagen forskjellig fra handel i ettermarkedet? Her er oppdelingen: Dette er en av grunnene til at finansielle nyhetskanaler og journalister snakker om 'indikasjoner' i morgenshowene. Planteskole, på denne måten kan du bygge opp ditt omdømme og rangering i Etsy-søk. Østlig tid mandag kveld - markedene hadde vært stengt i en time. NASDAQ tilbyr en indikator før markedet du kanskje vil sjekke ut. Likviditet refererer til eksistensen av kjøpere og selgere som er villige til å handle med innkommende ordrer og graden av priskonkurranse blant kjøpere og selgere.

En god-for-dag-ordre (GFD) som er lagt inn i løpet av før-markedet, dagen eller utvidede timer øker automatisk ut ved slutten av den utvidede timer-økten.

Nøkkelord

Et stort flertall av alternativene på U. Enkelte aksjer er kjent for å oppleve mye aktivitet på ettermarkedet. Selvfølgelig er det også potensial for å gjøre store tap hvis en handel går galt. Som et resultat kan det hende du får en lavere pris i handel med lengre timer enn du ville gjort i løpet av vanlige markedstimer. Forskjeller kan inkludere de typer ordrer som er akseptert for etter-timer-handel, verdipapirene som er tilgjengelige for handel, tilstedeværelse eller fravær av markeds beslutningstakere, og regler som er utformet for å beskytte investorer mot dårlige priser. Dette kan utgjøre en risiko for handelsstrategien din, og føre til tap av kapital. Siden vi går over "after hours trading" i denne delen, bør du vite at dette er fra 4: Det er færre deltakere i økter med utvidede timer, noe som kan gjøre det vanskeligere å kjøpe og selge aksjer raskt.

Likevel råder Chapel ettertidsinvestorene til å forvente større prisvolatilitet på de fleste aksjer på grunn av beskjedent volum.

Eksempler

Mellom da og nå, hvem vet. Ved bestillinger som er helt eller ingen, fylles hele ordren til grenseprisen, eller ordren utløper. NYSE handler vanligvis fra 9:

Prisene på verdipapirer som omsettes i handel med utvidede timer vil kanskje ikke gjenspeile prisene verken på slutten av ordinær handelstid eller ved åpningen neste morgen. Handelsoppgjøret forblir det samme for ettermiddagshandel som med tradisjonelle markedsfag. Denne prisusikkerheten kan føre til alvorlige konsekvenser for handelsplanen din. Ikke bruk den første medierapporten du har lest. Ved å investere i aksjer etter timer øker du potensialet for større avkastning, men også større tap. I de fleste tilfeller henger handel før markedet på informasjon som kom ut over natten.

Tapere

65 milliarder estimert av analytikere som ble spurt av Refinitiv. Aksjemarkedet holder ganske trange bankertimer, og handel etter timer betyr at du ikke er begrenset til det vinduet. Disse kildene sier at NYSE normalt ville ha stengt den næringsdrivende ut av markedet, i frykt for å la en markedsaktør få en urettferdig fordel i forhold til andre deltakere og feil påvirke aksjekursene. Dette er hva du bør vite: En megler med direkte tilgang er sterkt anbefalt.

 • Som jeg nevnte før, satte meglerne sine egne regler om hvilke typer handler du kan gjøre, hvilke timer som utgjør handel etter etterspill, og om du må betale ekstra.
 • Når du vet at dette kan skje, kan du planlegge handelen riktig på forhånd med en god exit-plan uansett hva prisen gjør.
 • Børsene matcher dem.
 • En annen sak er at noen meglere bare lar investorer se tilbud fra deres eget handelssystem, og ikke fra andre ECN.
 • Normalt utsteder utstedere nyhetsmeldinger som kan påvirke prisen på deres verdipapirer etter vanlige markedstimer.
 • Aksjen i ettermiddagshandel er ned 21c til 23 dollar.

Benzinga Partnere

Handel i lengre tid skjer når de store børsene er stengt, så ordrer blir bestilt gjennom datastyrte handelssystemer, eller elektroniske markeder. Investorer bør merke seg at mange av After-Hours-handelsmennene er profesjonelle handelsmenn som av natur sitt yrke generelt har tilgang til mer informasjon enn enkeltinvestorer. Referanser (2), "3 innlegg per måned", "feed_age_array":. Hva er noen av fordelene med ettertidshandel?

Anmeldelse

Se for deg at du kjøper samtalealternativer foran en inntjeningsaksje, og etter avslutningen kunngjør den blockbuster-tallene og aksjene øker med 20 prosent. Bestillinger utført i løpet av en ettertidsøkt anses å ha blitt utført under dagens tradisjonelle økt for avvikling og ryddingsformål. Næringsdrivende som drar fordel av ettermiddagshandel kan være de første til å reagere på store katalysatorer som inntektsrapporter, men ettertidsøkten kan være ekstremt ustabil og farlig på grunn av den relative mangelen på likviditet i markedet. Dette er at de store grepene er tøffe å komme på.